Global cotton output likelty to increase 3% next season: USDA